Добро пожаловать!

Символика колледжа

ГIМН

УА «СТОЛIНСКI ДЗЯРЖАУНЫ

АГРАРНА-ЭКАНАМIЧНЫ КАЛЕДЖ.»

Словы К.К.Клiмовича     музыка С.Арсяновiча

Упрыгожым куточку Палесся

Дзе родная сэрцу зямля

Аб каледжы сваім я спяваю

I узносiцца песня мая

 

 Прыпеу

 

Мацней, квiтней з гадамi

Рыхтуй ты да жыцця

Для роднае дзяржавы

Дастойных грамадзян

Твае карпусы і алеі

Прыгажэюць i кожнай вясной

Закаханыя пары гуляюць

Над любiмай Гарынню ракой

 

 Прыпеу

 

Мацней, квiтнейз гадамi

Рыхтуй ты да жыцця

Для роднае дзяржавы

Дастойных грамадзян

Выкладчыкау ветлівы вобраз

Іскрыстасць і чуласць душы

У Столінскім нашым каледжы

Прыемна сустрэцца заужды

 

 Прыпеу

 

Калледж, квiтнейз гадамi

Рыхтуй ты да жыцця

Для роднае дзяржавы

Дастойных грамадзян

Я славай тваей ганаруся

I рады я шчырай душой

Што у поспехах i перамогах

Есць доля i працы маей

 

 Прыпеу

 

Калледж, квiтнейз гадамi

Рыхтуй ты да жыцця

Для роднае дзяржавы

Дастойных грамадзян