Символика

Герб колледжа

Флаг колледжа

ГIМН
УА «СТОЛIНСКI ДЗЯРЖАУНЫ АГРАРНА-ЭКАНАМIЧНЫ КАЛЕДЖ.»

Словы К.К. Клiмовича музыка Н.С.Берастнявой

Упрыгожым куточку Палесся

Там дзе родная сэрцу зямля

Аб каледжы сваім я спяваю

I узносiцца песня мая

 

А твае карпусы і алеі

Прыгажэюць i кожнай вясной

Закаханыя пары гуляюць

Над любiмай Гарынню ракой

   Прыпеў

Мацней, квiтней з гадамi

Рыхтуй ты да жыцця

Для роднае дзяржавы

Дастойных грамадзян

І выкладчыкау ветлівы вобраз

Іх іскрыстасць і чуласць душы

Тут у столінскім нашым каледжы

Нам прыемна сустрэцца заужды

 

А я славай тваей ганаруся

Вельмі рады я шчырай душой

Што у поспехах i перамогах

Есць тут доля i працы маей

   Прыпеў

Каледж, квiтней з гадамi

Рыхтуй ты да жыцця

Для роднае дзяржавы

Дастойных грамадзян